Organizator:

Partnerzy:

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Redakcja miesięcznika Zieleń Miejska zaprasza na webinarium

Zielone dachy i mała retencja

czwartek, 27 sierpnia 2020 r.

godz. 9.00-13.00

Z UWAGI NA LIMIT MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW WEBINARIUM
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Partnerzy merytoryczni:

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Niemal 4 godziny wiedzy → Możliwość zadania pytań na czacie → Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office) → Brak kosztów przejazdu →Wygoda i bezpieczeństwo

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Webinarium - krok po kroku

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg - prosimy o podanie firmowego adresu e-mail. Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 49 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji zobowiązują się do uiszczenia opłaty.

UWAGA!

Szczegóły związane z logowaniem na platformie, na której odbędzie się webinarium zostaną przesłane 27 sierpnia – na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. Do logowania potrzebne będą dane podane przez Państwa w formularzu rejestracji na webinarium: imię i nazwisko oraz adres e-mail.


W przypadku problemów z logowaniem w dniu wydarzenia prosimy o kontakt:


Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819,

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447,

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

PROGRAM

Wśród omawianych zagadnień, znajdą się m.in.:

 • zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu
 • realizacje zielonych dachów - studia przypadków
 • najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji inwestycji w zielone dachy
 • dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów
 • mała retencja - dobre praktyki oraz studia przypadków

W programie między innymi:

Łukasz Pawlik - Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejski Architekt Krajobrazu opowie między innymi:

 • dyskusja i pytania do prelegentów

 • najważniejsze zagadnienia związane z programem Moja Woda
 • omówienie programu związanego z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Robert Złotek - Kierownik Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW w Poznaniu:

 • o projekcie GRAD w którym miasto Kraków jest jednym z miast pilotażowych. [Celem projektu jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. W ramach tego projektu tworzony jest dla miasta dokument o charakterze strategicznym. Jest to projekt w trakcie realizacji - zaprezentowane zostaną jego założenia i cele. Pan Łukasz Pawlik podzieli się z uczestnikami spostrzeżeniami związanymi z tworzeniem takiego dokumentu i trudnościami wynikającymi z interdyscyplinarnego charakteru tego zadania, które należy rozwiązać
 • o doświadczeniu przy budowie zielonego dachu na obiekcie zabytkowym w którym był adaptowany na Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
 • o potencjale do tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa obliczonym w ramach projektu Monit-Air.

Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu webinarium mogą ulec zmianie

Wojciech Januszczyk - architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL:

 • Przestrzeń zretencjonowana i zaanimowana, czyli lubelski człowiek miejski na dachu - w swojej prezentacji autor mówi sprawdzam projektom zielonych dachów, które zostały zrealizowane w ostatnich latach w Lublinie.
 • Czy wydarzyło się to co zaplanowali architekci i architekci krajobrazu? a może zdarzyło się coś więcej?

Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira:

- ogrodów deszczowych

- niecek i stawów retencyjnych,

- zielonych ścian.


 • Katalog dobrych praktyk uwzględniający różne formy gospodarowania wodami opadowymi ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Studia przypadków - stworzone przez Fundację Sendzimira realizacje w szczególności dedykowane obszarom silnie zurbanizowanym - miejskim.
 • Lokalne strategie rozwoju zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu – projekt GRAD

Patrycja Płonka - Kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć ”Energie Cités”:

Zielone dachy są ważnym narzędziem łagodzenia i adaptacji miast do zmian klimatu, m.in. dlatego, iż pochłaniają CO2 i inne zanieczyszczenia z atmosfery, absorbują wodę deszczową zmniejszając ryzyko powodziowe, łagodzą efekt „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawiają mikroklimat w mieście. Dlatego warto zakładać je nie tylko na budynkach użyteczności publicznej, ale i zachęcać do tego lokalne podmioty i samych mieszkańców. Pomóc w tym mogą lokalne strategie zielonych dachów wskazujące narzędzia i źródła finansowania mające wspierające zazielenianie miasta. Taką strategię już od 2014 r. realizuje miasto Hamburg, a teraz – w ramach projektu GRAD – podobne dokumenty opracowuje 8 polskich miast. W prezentacji dokładniej omówione zostaną funkcje zielonych dachów w mieście, elementy strategii rozwoju zielonych dachów miasta Hamburg oraz prace nad polskimi strategiami pilotażowymi w ramach projektu GRAD

 • Mała retencja oraz zielone dachy Katowic – studium przypadków:

Katarzyna Mielnicka - Inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach;

Michał Szafraniec - Inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach


 • Realizacje zielonych dachów na przykładzie dachów na Placu Kwiatowym, MCK oraz Muzeum Śląskim – zalety i wady, dobór gatunkowy i trudności związane z ich utrzymaniem.
 • Mała retencja - dobre praktyki oraz studia przypadków:

- sucha rzeka

- ogrody deszczowe

- gromadzenie wód opadowych na potrzeby zieleni miejskiej - Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. zoo. w Katowicach

- rozwiązania projektowe umożliwiające wykorzystanie wód opadowych

Arkadiusz Jóźwik - Kierownik Produktu, Leca Polska sp. z o.o.:

 • Leca® KERAMZYT – wypożyczone od natury. Rozwiązania dla zielonych dachów i zarządzania wodami opadowymi.

Dr hab. Katarzyna Wróblewska - Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone - Członek Zarządu

 • Wykorzystanie roślin w małej retencji wodnej

8.00 - 9.00 - Logowanie i rejestracja uczestników

9.00 - 9.10 - Powitanie gości

9.10 - 9.45 - Pasy zieleni w inwestycjach drogowych: Bilboard reklamowy tak, rzeźba nie! Suchy trawnik tak, łąka kwietna nie!

Wojciech Januszczyk /Fundacja Krajobrazy/

10.55 - 11.15 - Możliwości w zakresie przesadzania drzew i krzewów w ramach inwestycji drogowych - aspekty prawne.

Sara Til Dąbrowska

12.10 - 12.40 - Zieleń a bezpieczeństwo dróg – na przykładzie działań podejmowanych przez MZDiM Jaworzno.

Wpływ percepcji otoczenia na zachowania użytkowników przestrzeni publicznych i dróg oraz wpływ zieleni miejskiej

i zagospodarowania pasów drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Tomasz Tosza /MZDiM w Jaworznie/

12.40 - 12.55 - Dyskusja i pytania do prelegentów

12.55 - 13.00 - Zakończenie

9.45 - 10.00 - Zieleń drogowa w praktyce: projekt vs realizacja.

Praktyczne aspekty oraz problemy związane z zielenią przydrożną pojawiające się na etapie realizacji inwestycji drogowych.

Milena Olejarska-Dudek i Bartłomiej Dudek /ZieleńKwadrat/

10.20 - 10.55 - Zdrowe i bezpieczne drzewa przydrożne - założenia standardu zarządzania zadrzewieniami.

Marek Piwowarski /Fundacja EkoRozwoju/


11.55 - 12.10 - Rośliny w zieleni przydrożnej.

Róże, byliny i drzewa w zielni przydrożnej – odmiany, przykłady, zalecenia.

Tomasz Uszyński /Boot & Hortorus/

10.00 - 10.20 - Interwencje w sprawie drzew przydrożnych - aspekty prawne.

Sara Til Dąbrowska

11.40 - 11.55 - Korzyści, jakie niesie nawożenie organiczne w porównaniu do innych sposobów utrzymania zieleni miejskiej

Anna Wojno /BiOgardena/

11.15 - 11.35 - Pomysł Wrocławia na ochronę drzew w ramach inwestycji drogowych.

Dobre praktyki z zakresu planowania i realizacji nasadzeń w sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej oraz dobre praktyki zachowywania drzew pomimo planowanej/realizowanej inwestycji.

Monika Pec-Święcicka /ZZM we Wrocławiu/

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Do kogo kierujemy webinarium?

 • pracownicy samorządów
 • pracownicy działów inwestycji oraz ochrony środowiska
 • pracownicy zarządów zieleni
 • architekci krajobrazu

Prelegenci

- eksperci zaproszeni do współpracy w ramach webinarium:

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Milena Olejarska–Dudek


Zarządzająca projektami

w ZieleńKwadrat

Małżeństwo wspólnie prowadzące od 2017 roku firmę ZieleńKwadrat zajmującą się kompleksową realizacją projektów w przestrzeni publicznej. Milena jest absolwentką Sztuki Ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie przez kilkanaście lat zdobywała w rodzinnej firmie Ogród-Projekt, gdzie wraz z ojcem prowadziła prace przy nasadzeniach drogowych oraz w przestrzeniach miejskich na terenie Polski południowo-wschodniej. Bartek przez ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej by finalnie całkowicie odmienić swoje życie zawodowe i wesprzeć żonę w budowie wspólnej firmy. Głównym spektrum działań ZieleńKwadrat jest wykonawstwo i pielęgnacja nasadzeń przydrożnych na terenie całej Polski we współpracy z największymi firmami budownictwa drogowego.

Bartłomiej Dudek


Właściciel

firmy ZieleńKwadrat

Łukasz Pawlik


Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie


Miejski Architekt Krajobrazu

w Krakowie

Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej.


Przez cały czas związany z krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Od stycznia ubiegłego roku pełni także obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie.

Wojciech Januszczyk


architekt krajobrazu

Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współwłaściciel pracowni projektowej Garden Concept Architekci Krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.mKonsultant ds. architektury krajobrazu NIAiU.


Prezes Fundacji Krajobrazy. Pomysłodawca pierwszej w Polsce Zielonej Sali Wykładowej. Jako ówczesny prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w 2008 r. sygnował przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Wraz z zespołem Garden Concept zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca „Ogrodu Snu” zrealizowanego w ramach wystawy „Zieleń to Życie” wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”. Uczestnik kolejnych edycji Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem „Protest Garden”, zwracając uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju.W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą: „Ogród to też dom.”, wskazując na funkcjonalny i równoprawny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

Judyta Łuczyńska


Fundacja Sendzimira

Magister gospodarki przestrzennej (EUROREG) oraz studentka Socjologii stosowanej i antropologii społecznej (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim.

Edukatorka i aktywistka społeczna. Od kilku lat związana zawodowo z Fundacją Sendzimira. Koordynatorka i współprowadząca kilkudziesięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu tworzenia obiektów błękitno-zielonej infrastruktury m.in. na terenie Warszawy, Wrocławia, Skawiny czy Katowic.

Koordynatorka szkoleń z zakresu zarządzania zielenią w mieście oraz adaptacji miast do zmian klimatu. Organizatorka konferencji „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?” skupiającej ekspertów ds. zarzadzania zielenią, architektów krajobrazu, wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Patrycja Płonka


Kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć ”Energie Cités”

Magister Inżynier Środowiska oraz Magister Stosunków Międzynarodowych. Od początku swojej zawodowej kariery związana ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – organizacją pozarządową wspierającą zrównoważony rozwój energetyczny polskich miast i gmin.

W stowarzyszeniu odpowiada za przygotowanie i koordynowanie projektów z zakresu zarządzania energią, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Jednym z nich jest projekt GRAD mający na celu propagowanie zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu oraz wspieranie rozwoju strategii zazieleniania dachów w mieście. Obecnie zajmuje się przede wszystkim tematyką efektywności energetycznej w budynkach, walki z ubóstwem energetycznym, zwiększania partycypacji publicznej w obszarze energii i klimatu oraz adaptacji miast do zmian klimatu.

Arkadiusz Jóźwik

Kierownik Produktu

Leca Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych. Od 18 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

Leca Polska sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą lekkiego kruszywa ceramicznego – KERAMZYTU. Powszechnie stosowanego w budownictwie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ekologii i inżynierii środowiska. Jest częścią międzynarodowej organizacji Leca® International skupiającej producentów keramzytu w Europie.


Michał Szafraniec

Inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, były dziennikarz specjalizujący się w kwestii miejskich terenów rekreacyjnych.


W swojej karierze zawodowej brał także udział w przygotowywaniu Programów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programów Rewitalizacji dla wielu gmin z całej Polski. Sporządzał również wnioski o dofinansowanie projektów unijnych z zakresu niskiej emisji, energooszczędności (m.in. projekty „Słoneczna gmina” oraz projekty parasolowe), mobilności miejskiej oraz rewitalizacji.


Obecnie specjalista ds. komunikacji społecznej w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Katarzyna Mielnicka


Inspektor terenowy

Zakładu Zieleni Miejskiej

w Katowicach

Absolwentka Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja, która kończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Śląskiej Szkole Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomiczny w Katowicach.

Od 6 lat inspektor terenowy Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Przygodę z zielenią miejską zaczęła już w czasie studiów pracując w branży ogrodniczej, gdzie nabyła wiedzę i doświadczenie w procesie projektowym jak i wykonawczym przy zakładaniu zielonych dachów na nowopowstałych obiektach budowlanych mieszkalnictwa wielorodzinnego w Krakowie. W pracy magisterskiej „Ocena żywotności drzew na podstawie przewodnictwa elektrycznego strefy kambialnej na przykładzie lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)i klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.)” - podjęła się rozważań na temat znalezienia uniwersalnej, jednoznacznej i prostej metody, ułatwiającej określenia zdrowotności i żywotności drzew w warunkach miejskich, bardzo istotnej przy wykonywaniu zabiegów w koronach drzew przez firmy zajmujące się pielęgnacją drzew.

Obecnie bierze czynny udział w licznych konsultacjach społecznych, projektach oraz wydarzeniach promujących zieleń oraz nadzorem prac utrzymania zieleni w Katowicach.

Dr hab. Katarzyna Wróblewska


Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Polskie Stowarzyszenie

Dachy Zielone

Dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. jest pracownikiem Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej specjalnością są rośliny ozdobne, szczególnie te rodzime. Oprócz badań fizjologicznych roślin, jej zainteresowania obejmują zieloną infrastrukturę i zachowanie bioróżnorodności w mieście. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone i współautorką dwóch "Katalogów dobrych praktyk - zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi" wydanych przez Miasto Wrocław. Jako wykładowca stara się przekazać zrozumienie dla roślin jako żywych organizmów, które "jedzą i piją", oddychają, "kochają" i czują strach. Doświadczenia nabiera też we własnym ogrodzie, który jest nie tylko polem doświadczalnym, ale też wyrazem jej sympatii: rosną w nim tylko rośliny rodzime i jest otwarty dla zwierząt.Robert Złotek


Kierownik Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

Pracownik WFOŚiGW w Poznaniu od 1999 roku, zajmujący się problematyką związaną z gospodarką wodną i ściekową.Obecnie kieruje Działem który zajmuje się wdrażaniem Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

W 2000 roku ukończył Oddział Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni INTZ NOT/SITO nr 82/2001 . W latach 1998- 1999 odbył szkolenie z zakresu prac w koronach drzew metodami alpinistycznymi w Ośrodku Szkoleniowym Chirurgii Pielęgnacji i Ścinki Drzew mgr inż. Zbigniew Chachulskiego, oraz Kurs II stopnia z zakresu pielęgnowania i ochrony drzew prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT. Blisko dwadzieścia lat pracy w takich firmach jak AsmaBel, Activum, Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie, Boot & Hortorus umożliwiło mu zdobycie niebagatelnego doświadczenia z zakresu projektowania i wykonywania terenów zieleni. W tym czasie, uczestniczył w realizacji licznych inwestycji zieleni przy obiektach sieci handlowych, zieleni drogowej, miejskiej, oraz developerskiej.Od trzynastu lat zajmuje stanowisko przedstawiciela handlowego w szkółce roślin Boot & Hortorus. Hołduje zasadzie wiedzy praktycznej, ujętej celnie przez Arystotelesa w myśl: „Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie”. Prywatnie miłośnik kuchni myśliwskiej, sportów walki, tańca, pieśni biesiadnej i nieustającego dobrego humoru.

Tomasz Uszyński

Przedstawiciel handlowy
w szkółce roślin
Boot & Hortorus

Anna Wojno


marketing manager

BiOgardena

Marketing manager w firmie NaturalCrop Poland. Prywatnie pasjonatka zdrowego stylu życia. Nadała konsumencki wymiar nawozom oferowanym w branży profesjonalnego rolnictwa przez NaturalCrop tworząc kilka lat temu markę BiOgardena. Połączenie skuteczności nawozów profesjonalnych z profilem bezpieczeństwa nawożenia organicznego jest godne uwagi również dla zarządców zieleni miejskiej. Nawozy BiOgardena przyczyniają się do atrakcyjnego wyglądu terenów zielonych w mieście. Są jednocześnie ekologiczne i przez to bezpieczne dla mieszkańców, zwierząt i zbiorników wodnych.Lista prelegentów i zaproszonych gości jest aktualizowana

Kontakt w sprawie współpracy reklamowej

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819,

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447,

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

Małgorzata Łukaszewicz


redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345,

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807