SZKOLENIE Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji

REJESTRACJA
PROGRAM

4 kwietnia 2022 r.

Dlaczego szkolenie online?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

5 GODZIN

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Serdecznie zapraszamy do udziału

Patronat branżowy


Gdy 21 października ub.r. przygotowaliśmy webinarium „Spacer w chmurach – zielone dachy w Polsce”, uczestnicy wskazywali na potrzebę rozszerzenia tematyki prawnej – wytycznych, norm i przepisów, których tajniki zdradzała wówczas adwokat Sara Til Dąbrowska.


Odpowiadając na te sygnały, zdecydowaliśmy się podjąć temat i tym samym zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji”, które odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 9.00-14.00.


Nad wysokim poziomem merytorycznym spotkania czuwa Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.


W imieniu redakcji miesięcznika "Zieleń Miejska" serdecznie zapraszam.

Judyta Więcławska

redaktor prowadząca

miesięcznik "Zieleń Miejska"

Przebieg szkolenia:

3 bloki tematyczne

Zagadnienia administracyjnoprawne

Umowa na wykonanie

dachu zielonego

Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego

Czym są:


powierzchnia biologicznie czynna

i jakie ma znaczenie z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego


dach zielony w prawie budowlanym


retencja wody

Praktyczne aspekty inwestycji:


na co zwrócić uwagę, przygotowując umowę


jak przeprowadzić odbiór


rola inspektora nadzoru

Mowa m.in. o:


gwarancji


rękojmi


odpowiedzialności kontraktowej

Opis szkolenia:

Zagadnienia administracyjnoprawne


W pierwszej części szkolenia przedstawimy Uczestnikom zagadnienia dotyczące aspektów administracyjnoprawnych dotyczących dachów zielonych.


W tym m.in. odpowiemy na pytania:

- czym jest powierzchnia biologicznie czynna?

- jakie jest znaczenie powierzchni biologicznie czynnej z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania w przedmiocie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę?

- co inwestor zyskuje inwestując w powierzchnię biologicznie czynną na etapie planowania, a potem projektowania inwestycji?

- jakie obowiązki ciążą na inwestorze z punktu widzenia przepisów dotyczących retencji wody?

- kiedy dach zielony ma znaczenie z punktu widzenia omawianych regulacji prawnych?


Umowa na wykonanie dachu zielonego


W dalszej części przybliżymy Uczestnikom praktyczne aspekty prawne dotyczące realizacji dachu zielonego, przede wszystkim z punktu widzenia przygotowania umowy z wykonawcą.

Omówimy kluczowe kwestie na które warto zwrócić uwagę na tym etapie, w tym:

- kto przygotowuje umowę?

- jak określić przedmiot umowy?

- jakie są prawa i obowiązki stron oraz co powinno znaleźć się w umowie?

- czy i w jaki sposób opisać zasady odpowiedzialności?

- kiedy i jak wpisać do umowy kary umowne?

- jaka jest rola inspektora nadzoru w procesie inwestycyjnym?


Dobrze przygotowana umowa stanowi drogowskaz dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie jego realizacji, ale również chroni interesy stron w sytuacjach spornych. 


Z prawnego punktu widzenia szczególne znaczenie dla realizacji inwestycji ma przeprowadzenie odbioru, dlatego wyjaśnimy Państwu, jakie obowiązki ciążą na inwestorze oraz na wykonawcy przy przygotowywaniu odbioru, w jaki sposób przeprowadzić odbiór i sporządzić protokół, z jakimi problemami przy odbiorach spotykamy się najczęściej i jak sobie z nimi radzić.


Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego


W trzeciej części szkolenia zwrócimy Państwa uwagę na zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego w sytuacji nieprawidłowości przy wykonaniu umowy na realizacje dachu zielonego. Inwestorowi przysługuje szereg możliwości prawnych, dlatego podstawowa wiedza w tym zakresie pomoże Państwu podjąć możliwie najskuteczniejsze działania w zależności od okoliczności. Dlatego omówimy zasady odpowiedzialności w oparciu o:

- przepisy ogólne prawa cywilnego, w tym dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o realizację dachu zielonego, warunki odpowiedzialności oraz kwestie dowodowe w razie skierowania sprawy do sądu;

- przepisy dotyczące rękojmi, które znacznie ułatwiają inwestorowi pociągnięcie wykonawcy do odpowiedzialności, ale wymagają spełnienia rygorystycznych warunków związanych ze zgłoszeniem wad przedmiotu umowy, jak również

- gwarancję jakości, jeżeli wykonawca zdecydował się jej udzielić.


To inwestor musi podjąć decyzję, na jakich zasadach pociągnie wykonawcę do odpowiedzialności za wady inwestycji i dlatego powinien mieć świadomość zarówno przysługujących mu możliwości, jak i wynikających z przepisów ograniczeń.


Pytania


Na koniec postaramy się odpowiedzieć na pytania Uczestników związane z omawianymi tematami.

Poruszone na szkoleniu kwestie przeprowadzą Państwa przez najważniejsze zagadnienia prawne obejmujące proces inwestycyjny od etapu planowania, przez jego przygotowanie, wykonanie i w końcu rozliczenie inwestycji oraz uczulą na kwestie problematyczne związane w realizacją dachów zielonych.

Koszt udziału w szkoleniu

I termin do 4.03.2022 godz. 16:00

koszt udziału 259 zł netto + VAT (318,57 zł brutto)

II termin

koszt udziału 299 zł netto + VAT (367,77 zł brutto)

Przy rejestracji grupowej:

dwóch lub więcej osób

rabat 20% przy użyciu kodu: RAZEM

Prowadząca szkolenie

Sara Til Dąbrowska

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych

z branży budowlanej. Od lat zaangażowana w tematykę architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Współpracuje z organizacjami branżowymi

w całej Polsce, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów i Fundacją Krajobrazy.


Prowadzi szkolenia i wykłady branżowe, w ramach których przybliża uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów oraz praktyki nadzoru, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązywania sporów pojawiających się na gruncie projektowania

i wykonawstwa terenów zieleni. Od lat współpracuje

z magazynem „Zieleń Miejska”.

REJESTRACJA

Zapraszamy do kontaktu:

Judyta Więcławska


Redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345

e-mail: j.wieclawska@abrys.pl

Zadzwoń

Dorota Szypulska


tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


tel. +48 539 549 447

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

Promocja podczas wydarzenia:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807